Turn on more accessible mode Skip Ribbon Commands Skip to main content
 

קרציות משתייכות לפרוקי הרגליים והן נחשבות לגורם העברת מחלות עיקרי, עם טווח מחלות גדול יותר מאשר כל פרוק רגליים אחר.

התפוצצות אוכלוסיית הקרציות מהווה סיכון הולך וגובר

עקב שינויי האקלים והתפרשות הערים אל תוך סביבת המגורים הטבעית של חיות הבר, יותר ויותר זנים של קרציות מתגלים ביותר ויותר אזורים בארץ

קרציות מגיעות לפארקים, לחצרות ולגינות על ידי חתולים וחיות אחרות. קרציות יכולות לשרוד במשך פרקי זמן ארוכים במיוחד לפני שהן נצמדות לכלבים לצורך הארוחה הבאה שלהן. היות ורוב הקרציות הן קטנות, קשה מאוד להבחין בהן – גם כאשר הן על הכלב.

קרציות: יצורים קטנים, איום גדול

קרציות הן לא רק מגעילות, אלא גם מאוד מסוכנות מכיוון שהן עלולות להעביר לכלב שלכם מחלות קשות.

המחלות הללו גורמות לכאב רב, לעיתים תמותה, והן קשות לאבחון. גם לאחר האבחון, הטיפול בהן הוא קשה במיוחד וגם יקר.


פרונטליין פלוס ® הורג קרציות במהירות, ובכך מונע הידבקות במחלות מסוכנות, כגון:

קדחת קרציות רגילה (ארליכיוזיס)
בבזיוזיס
אנפלזמוסיס
מחלת לייםTerms Lightbox