Turn on more accessible mode Skip Ribbon Commands Skip to main content
 
עמוד הבית | מוצרים | פרונטליין פלוס לחתולים


פרונטליין פלוס לחתולים
פרונטליין פלוס ® חתול מדביר פרעושים וקרציות ושובר את מחזור החיים של הפרעוש.


פועל במהירות
מדביר פרעושים תוך 24 שעות וקרציות תוך 48 שעות.

נשאר פעיל לאורך זמן
טפטפת אחת הורגת פרעושים בוגרים למשך 4-8 שבועות, 
ומונעת את ההתפתחות של הדור הבא של הפרעושים (ביצים וזחלים) למשך 6 שבועות.
פרונטליין פלוס ® חתול מדביר קרציות למשך 4 שבועות.
במקרים של נגיעות סביבתית חמורה ובחתולים אלרגיים, מומלץ להשתמש בפרונטליין פלוס ® בכל חודש.

עמיד במים
החתול יכול להתרחץ כרגיל 48 שעות לאחר היישום.

פעולה כפולה
פרונטליין פלוס ® מונע את התפתחות הדור הבא של הפרעושים: ביצים, זחלים וגלמים. 
פרונטליין פלוס ® שובר את מחזור החיים של הפרעוש בכל שלבי חייו. 


 ​


​​

Terms Lightbox